Tens dubtes?

Aquí trobaràs les respostes per les qüestions més freqüents.

 1. Per què fer servir monedes alternatives?
  1. L’augment de la moneda en circulació va directament relacionada amb l’augment de l’activitat econòmica
  2. Utilitzar moles reforça el teixit econòmic de la ciutat i millora l’economia de les persones que coneixes.
  3. Les Moles faciliten el consum responsable, reforçant el creixement dels teixits econòmics orientats a les necessitats de les persones i basats en valors com la sostenibilitat, la solidaritat i la cooperació.
 1. Quin és l’objectiu de la moneda social La Mola?

  Reforçar la producció sostenible i propera de béns necessaris. Així com impulsar-ne el seu consum, augmentant la resiliència de les economies locals.

 1. Perquè confiar en La Mola?

  Perquè sempre podràs obtenir aliments i altres béns de primera necessitat a les entitats membres de la xarxa que en distribueixen i l’ accepten com l’Egarenca i, en últim terme, directament als productors que garantitzen la seva emissió: Alternativa 3, Ca n’Oliveró, Akarona, La Verdolaga, etc.

  Les entitats de la xarxa vetllem per que la quantitat de moles en circulació sigui sempre una part raonablement petita de la capacitat de producció dels emissors, per evitar que en cap cas pugui haver disponibilitat de moles que no pugui ser bescanviada per aliments o altres productes de primera necessitat.

 1. Quin valor té en relació a l’euro?

  Sempre té un valor igual a l’Euro, és a dir té una equivalència de 1=1

 1. Com ho fem per obtenir La Mola?

  Si ets una entitat o un autònom amb activitat econòmica, pots oferir cobrar els teus productes i serveis en la moneda social. Només has de posar-te en contacte amb nosaltres a hola@lamolamonedasocial.cat

  Si ets una persona treballadora en una entitat que accepta la moneda social, pots demanar a la teva entitat que et pagui part de la teva remuneració en la moneda, per fer-la servir com a consumidor.

 1. On puc comprar la moneda social?

  En aquesta fase, la moneda social no està en venda, és emesa per productors de productes de primera necessitat de l’ESS i circula principalment entre les entitats de la xarxa i altres entitats adherides que ofereixen els seus productes, i entre els socis i treballadors d’aquestes entitats. En una propera fase oferirem la moneda a consumidors que vulguin reforçar la xarxa d’economia social i solidària de la ciutat.

 1. Quin és l’àmbit territorial de La Mola?

  L’àmbit previst per a la circulació de la moneda és l’àmbit local de Terrassa i rodalies, tot i que impulsarem l’establiment d’acords de col·laboració amb altres Xarxes dels territoris veïns per al reforç mutu dels projectes de moneda amb els valors de l’Economia Social i Solidària.

 1. Quins compromisos adquirim les entitats?

  Entitats adherides:

  Si no sou productors de béns de primera necessitat, l’únic compromís a l’ adherir-vos a la xarxa és el d’acceptar la moneda com a pagament dels vostres productes i serveis. En principi l’acceptació és pel 100% del producte, exclosos els impostos, però si en algun moment això implica una dificultat per a la vostra entitat en parlem i trobarem solucions, inclosa la de reduir aquest percentatge si és imprescindible.

  Entitats emissores:

  Si sou productors de béns i serveis de primera necessitat i no teniu ànim de lucre, podeu ser emissors de moneda, que us ajudarà a finançar-vos. Només us demanem que garantiu l’emissió amb una capacitat de producció més que suficient. Si no esteu en condicions de garantir l’emissió amb capacitat d’emissió actualment disponible haurem de trobar solucions alternatives. Poseu-vos en contacte amb la Comissió de La Mola a hola@lamolamonedasocial.cat per estudiar el vostre cas.

  Un cop emesa la moneda i dipositada al moneder de l’aplicació, només us demanarem que la gasteu, al ritme mínim acordat, en béns i serveis de la Xarxa d’entitats adherides a La Mola. En última instància, podeu gastar-la també en pagament parcial de salaris a les persones treballadores de l’entitat, que hauran d’adherir-se a la Xarxa com a particulars i podran gastar-la en béns de primera necessitat.

 1. Així, no cal euros per posar moles en circulació?

  Le Moles, com qualsevol altra moneda, es crea a partir de afegir un import en el compte d’un usuari. Les Moles són dipositades en els comptes dels productors de la xarxa per acord de l’assemblea que fem periòdicament. Els propis productors la posen en circulació al consumir-la en béns i serveis oferts per la xarxa, amb l’únic compromís d’acceptar la moneda com a pagament dels seus productes.

 1. De què depèn que el projecte de moneda de La Mola sigui un èxit?

  Del compromís de les entitats en procurar gastar-lo en les entitats de la xarxa. Això representa aplicar la compra responsable i solidària amb la xarxa, en el convenciment que reforçar-la ens convé a totes les entitats a llarg termini, tot i que haguem de fer un esforç en adaptar-nos a la oferta mentre aquesta millora, també amb el compromís de tots.

  De fet no és més que això el que fem els consumidors responsables quan adquirim determinats productes, no per la seva qualitat i preu avantatjós, sinó pels valors inherents en l’entitat que ven aquell producte i la millora de l’entorn econòmic, social i natural que significa el creixement d’aquell consum responsable.

 1. Com ho fem amb les factures, la comptabilitat i els impostos?

  El pagament amb la Moneda Social no implica cap canvi en les obligacions legals, heu de facturar i registrar els ingressos i despeses de la mateixa manera que quan feu el pagament en euros. En cas que, puntualment, cobrar la totalitat de la venda en moles us representi un problema per atendre les vostres obligacions fiscals podeu demanar que l’IVA us sigui pagat en euros.

  Comptablement, els cobraments i pagaments han de registrar-se en un compte de tresoreria que reculli el seguiment de la moneda disponible, i que coincideixi amb el moneder de l’aplicació  com en el cas de qualsevol altra moneda.

  Per la seva part, els productors-emissors tindran la moneda emesa registrada en un compte de passiu, que es cancel·larà amb la pròpia moneda recuperada, si algun dia volen reduir el volum en circulació o sortir del sistema.

 1. Que guanyem si el que faig amb la moneda social és exactament el mateix que feia amb euros?

  El benefici més important de la moneda es produeix a l’augmentar el nombre de transaccions, de manera que és millor que tractem de gastar la moneda de manera addicional, adquirint nous productes i serveis de la xarxa, sense deixar de fer les transaccions que ja feiem en euros. Si tots ho fem així, la nova moneda en circulació us provocarà un augment dels ingressos nets de tots nosaltres, augmentant també la producció de proximitat.

  De tota manera, substituir els euros per la moneda social (com fan moltes monedes locals en circulació) ja proporciona el benefici de garantir que la moneda no s’escapa del nostre teixit econòmic més proper, de manera que garantim que ens la tornarem a trobar aviat, ja que genera demanda només a l’interior de la xarxa.

 1. I si tot i així no trobo, dins la xarxa, cap servei d’utilitat per a la meva entitat?

  Tanmateix si no trobem serveis que us siguin d’utilitat dins la xarxa, podem fer servir la moneda social emesa per pagar parcialment el salari de les persones sòcies i les treballadores que voluntàriament ho acceptin. Les persones i famílies sempre poden gastar la mola en aliments, que consumeixen cada dia. Aquest mecanisme garanteix que la moneda circuli de forma permanent, sense embussos per la falta d’ajustament entre l’oferta i la demanda de les entitats que hi participen.

  Igual que en el cas de les factures, a la comptabilització de les nòmines no hi ha cap canvi. Simplement al pagar el líquid i cancel·lar el deute amb els treballadors es fa servir el compte de tresoreria de la Mola, en lloc del compte de tresoreria del Banc.

 1. Que passa si la meva entitat rep massa moneda social i la necessita convertir per poder atendre necessitats, com la seguretat social, els préstecs o d’altres que només podem atendre en euros?

  Comuniqueu a la comissió de moneda i trobarem la manera de bescanviar puntualment la mola en els euros que necessiteu, hi ha molts aspirants a fer servir la moneda.

 1. Perquè no emetem moneda també des d’altres entitats de la ESS?

  El motiu és que la moneda ha de garantir que es poden adquirir béns de primera necessitat, aquesta garantia només la poden donar aquelles entitats subministradores d’aquells béns.

  Tècnicament sí que es podria autoritzar l’emissió de moneda a qualsevol entitat, però com que la garantia de la moneda la acaben donant els subministradors d’aliments quan es comprometen a acceptar el 100% de la moneda a canvi dels seus productes, és més lògic que frueixin ells del que s’anomena el senyoratge, o el benefici directe de l’emissió, o sigui en aquest cas l’equivalent a la primera despesa de la moneda emesa.

  Per aquest motiu, els distribuïdors d’aliments també en poden emetre, >en proporció al valor que afegeixen als productes distribuïts (el marge). Però no és convenient que ho facin entitats de serveis a empreses que no podrien garantir a una persona l’accés a béns de primera necessitat.

 1. Com calculem la quantitat de moneda que posem en circulació?

  La quantitat de moneda que som capaços de posar en circulació de manera eficient, o sigui, que en la seva major part serveixi per a produir intercanvis està limitada per:

  1. La capacitat total de producció o subministrament de les productores/emissores.
  2. La capacitat d’absorbir la pròpia moneda per part dels propis productors/emissors, de manera que acceptar-la tota no impedeixi atendre la seva necessitat de pagar amb euros determinats subministres o impostos.
  3. La capacitat de consumir productes de les emissores per part de les famílies consumidores de la xarxa.
  4. La capacitat de les entitats de serveis de la Xarxa de proporcionar serveis útils als productors i la resta d’entitats.

  Per a cada productor la quantitat de moneda màxima que pot distribuir és la que ve donada per la principal de les restriccions que l’afecta en cada moment. Des de el grup de treball de la Mola fem un seguiment d’aquestes restriccions i de la quantitat màxima de moneda que podem posar en circulació amb total tranquil·litat.

Aquesta web utilitza galetes pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic en Acceptar, acceptes utilitzar aquestes tecnologies i el processament de les teves dades per a aquests propòsits.   
Privacidad